مقایسه
هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه
سبد خرید

ذرت BK 50

شناسه محصول: 700
تاریخ تولید بذر:همه ساله
عملکرد: دانه 8 تا 10 تن-علوفه 90 تن
شرایط آب و هوایی مناسب برای مناطق با فصل کشت بیش از 80 روز برای تولید علوفه و بیش از 115 روز برای تولید دانه (البرز، فارس، کرمانشاه، قم، فارس و استانهای با فصل کشت متوسط)
 لیبل موسسه:دارد

 
220,000 ریال

پرداخت درمحل:
ارجاع محصول: ندارد
ارسال رایگان: ندارد
تضمین محصول:تا مرحله سبز کامل

کیلوگرم
قیمت نهایی

220,000 ریال

جزئیات محصول

این رقم از گروه فائو 500 و جزء ارقام متوسط رس می باشد .از لحاظ فیزیولوژیکی و رسیدن زراعی طول دوره رویشی آن برای مناطق معتدل 135-125 روز ودر مناطق گرمسیری 125-115روز است . این رقم دارای پتانسیل بسیار مناسبی به عنوان کشت دوم ( بعد از برداشت گندم و جو) در مناطق معتدل و نیمه معتدل می باشد . مقاومت نسبتا خوبی نسبت به تنش خشکی و گرما دارد و به طور میانگین عملکرد آن در واحد سطح 10-8 تن است . با توجه به خشکسالی و کمبود آب این رقم با تعداد دور آبیاری کمتر 11-10 دور آبیاری می تواند عملکرد اقتصادی قابل خوبی داشته باشد. این رقم دارای تیپ بوته متوسط و میان گره های کوتاه با ارتفاع بلال 76 سانتی متر می باشد . از شاخصه های مهم این رقم ارتفاع آن می باشد که سبب کاهش درصد خوابیدگی آن است . همچنین این رقم نسبتا مقاوم به بیماری های سیاهک و فوزاریوم است   با توجه به زود رس بودن تعداد بوته ها در واحد سطح جهت تولید دانه بین 80-85 بوته در هکتار بسته به نوع بافت خاک توصیه می گردد .

محصولات مرتبط